Blogs

Tijd voor hoogbegaafde thuiszitters

June 26, 2023

Overexcited! Sovee ontwikkelt een aanbod voor hoogbegaafde thuizitters.

In Nederland zitten ruim 15.000 hoogbegaafde jongeren thuis. Als Sovee willen we ook deze jongeren ondersteunen en begeleiding bieden. We zijn daarom begonnen met de ontwikkeling van een aanbod voor hoogbegaafde thuiszitters, gebaseerd op ons schoolprogramma Coach Jezelf. De afgelopen maand is er hard gebrainstormd om het project in de steigers te zetten. Dit wordt gedaan aan de hand van de PMC-methode; Projectmatig Creëren.

Collega's Margit, Rhodé en Annemarieke hebben de ontwikkeling van deze groepsbegeleiding opgepakt. Momenteel bevinden we ons nog in de eerste periode van het ontwikkelen, waar de focus ligt op het uitwerken van de inhoud, het opstarten van een focusgroep met experts (ouders, jongeren en professionals) en maken we een begin met het werven van jongeren.  

Voor deze fase is een stuk vooronderzoek van cruciaal belang. Waar komt de vraag vandaan, hoe komt het dat zo’n grote groep jongeren thuis is komen te zitten? Hiervoor is collega Annemarieke met haar neus in de literatuur gedoken voor een aantal interessante en relevante thema’s. Denk aan Dabrowski's overexcitabilities en de Polyvagaal Theorie van Porges.

Daarnaast borrelen de ideeën in ons brein: hoe ontwerpen we een aanbod dat ruimte biedt aan ieders eigenheid en tegelijkertijd breed inzetbaar kan worden? En hoe krijgt filosofie, creativiteit, ervaringsleren en wetenschappelijke theorie een plek?

Binnenkort gaan we aan de slag met input van collega's, experts, ouders en jongeren. Waar zouden zij de nadruk op leggen bij groepsbegeleiding van deze jongeren?

We houden je op de hoogte!