Sovee

Klachten

Hier lees je wat je kunt doen bij klachten.

Klachten: brief sturen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Sovee? We gaan er vanuit dat u in de eerste plaats de klacht bespreekt met de betreffende medewerker van Sovee. Biedt dit geen oplossing dan kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de medewerker. Mocht dit ook geen soelaas bieden dan kunt u zich richten tot de directeur-bestuurder.

Onze contactgegevens zijn:
Sovee
Amsterdamseweg 41B
3812 RP AMERSFOORT

Sovee volgt de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht van de branches Jeugdzorg en het Sociaal Werk.

Hier leest u de Klachtenregeling Sovee.