Blogs

Denk vanuit jouw expertise en ervaring mee met hoogbegaafde thuiszitters

October 25, 2023

Wat als hoogbegaafde jongeren die thuiszitten elkaar kunnen ontmoeten in hun eigen regio? Waar zouden ze het over hebben? Wat als zij samen kunnen filosoferen over thema's als ‘vriendschap’ en ‘geluk’?

Wie zijn wij?

Wij zijn betrokken medewerkers van Sovee en we weten daarnaast uit ervaring hoe ingewikkeld het (niet) naar schoolgaan van hoogbegaafde kinderen kan zijn.
Als Sovee werken we in regio Eemvallei (Eemland – Gelderse Vallei/Foodvalley) aan het preventief ondersteunen en actief begeleiden van jeugd van 0-27.  
We ontwikkelen nu ook een groepsgericht aanbod voor hoogbegaafde, (dreigende) thuiszitters (VO-leeftijd) uit de regio.

Ons programma zal bestaan uit 15 bijeenkomsten van een paar uur waarbij jongeren (niet te vroeg ;)) kunnen inlopen aan het begin. Thema's zijn de tijd durven nemen, creativiteit, jezelf mogen zijn, sterker voelen en weer betrokken raken bij wat jij belangrijk vindt. We hebben vervolgens een duidelijk programma waarbij er binnen kaders veel ruimte is om zelf te kiezen wat je doet/wat je bespreekt/waar je aan werkt. We werken veel met creatieve opdrachten, ademoefeningen bij stress en teveel prikkels en toepasbare psycho-educatie. 5 keer gaan we ook iets doen met de groep, we bezoeken een plek die inspireert en je nieuwsgierigheid prikkelt.

Hierin nemen we vanuit de eerste focusgroepen mee dat 1) bewust worden van je eigen bril heel helpend kan zijn, 2) deze jongeren al hard (intern) aan het werk zijn (ondanks dat ze 'thuiszitten', 3) praktijkopdrachten bij deze groep heel goed werken (dus niet alleen maar praten, maar ook doen).

We zijn benieuwd naar jouw reactie op de eerste versie van dit aanbod.
Wil je meedenken
- als hoogbegaafde thuiszitter/dreigende thuiszitter of ex-thuiszitter
- als expert vanuit jouw werk met hoogbegaafde jongeren?
- als ouder van een hoogbegaafde thuiszitter?

Focusgroep
Wil jij bijdragen door mee te denken en te reageren op onze eerste versie van ons aanbod?
We vertellen in de focusgroep meer over het aanbod, gaan in op vormen, oefeningen en achterliggende theorie.

27 november, 20.00-21.30 van harte welkom bij Sovee op Amsterdamseweg 41, Amersfoort.
Voor aanmelding en meer informatie, stuur ons een berichtje via coaching@sovee.nl.