Diensten

Begeleide Omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij Sovee de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. ‍

Begeleide omgang

Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij Sovee de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. Sovee heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Opvoedondersteuners van Sovee begeleiden de omgang. Samen met ouder(s) en aanmelder worden er duidelijke en praktische afspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt. Zo wordt er bij de ene omgang alleen toezicht gehouden terwijl bij een andere omgang de opvoedondersteuner een meer coachende, of zo nodig sturende, rol aanneemt. Er worden afspraken gemaakt over de duur, frequentie en tijd van het bezoek.

Als het handig en mogelijk is, kan de omgang ook buiten, bij één van de ouders thuis of op een andere geschikte locatie plaatsvinden.

Het belang en de veiligheid van het kind staan tijdens de omgang altijd voorop.

Sovee kan uitsluitend de trajecten van begeleide omgang aannemen in overleg met de gecontracteerde gemeentes.

Laatste Berichten