Diensten

What's Next

‍What’s Next is een coachprogramma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in het vmbo/mbo

Talentontwikkeling

What’s Next is een klassikaal coachprogramma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in het vmbo. In kleine coachgroepjes praten leerlingen over hun talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Ook maken ze kennis met het mbo door in gesprek te gaan met mbo-leerlingen.
What’s Next is door Sovee ontwikkeld samen met Stichting Move. Met dit programma willen Move en Sovee bijdragen aan een soepelere overgang van vmbo naar mbo door jongeren inzicht te geven in hun talenten en mogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd op scholen in verschillende steden in Nederland (Move) en in Amersfoort en de Eemvallei (Sovee).

Loopbaancoaching in de klas

Jongeren die deelnemen aan What’s Next vergroten hun kansen op het vinden van een passende studie. In kleine groepjes worden leerlingen door jonge coaches (vrijwilligers en stagiaires) begeleid in het nadenken over zichzelf en hun toekomst. Zo ontdekken vmbo-leerlingen welke vervolgopleiding bij hun talenten past en welke waardevolle positie zij in de maatschappij kunnen gaan innemen. De jongeren gaan aan de slag met talentontwikkeling, maatschappelijke thema’s en sollicitatievaardigheden, ze krijgen een gastles van een mbo-student en leren laagdrempelig reflecteren op hun vaardigheden.

Bijzonder aan What’s Next is dat er in kleine groepjes echte aandacht is voor de jongeren zelf. Leerlingen krijgen inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden. Dit gebeurt met oefeningen, serieuze games en goede gesprekken met de coach en elkaar.

Programma

  • Mentorles Start - Activeer jouw motivatie
  • Coaching 1 – Herken je talent
  • Coaching 2 – Bekijk je competenties
  • Coaching 3 – Ontmoet mbo’ers
  • Coaching 4 – Maak je studie top-3
  • Mentorles Afsluiting – Verken je toekomst

Meer informatie

Benieuwd naar het programma? Bekijk hier het What's Nextmateriaal.
Het programma van What’s Next wordt per school aangepast naar de wensen en mogelijkheden. Komend jaar zullen we ook aan de slag gaan op het mbo!
Meedoen met What’s Next als coach, school of leerling?

Neem contact met ons op via coaching@sovee.nl

Laatste Berichten