Diensten

Doorstroomcoaching

De doorstroomcoach heeft kennis van de mogelijkheden op het mbo en het aanbod op werken en leren en zal zich primair richten op het maken van een studie- en beroepskeuze.

Wat doet een doorstroomcoach?

De doorstroomcoach heeft kennis van de mogelijkheden op het mbo en het aanbod op werken en leren en zal zich primair richten op het maken van een studie- en beroepskeuze. De doorstroomcoach heeft specialistische kennis rondom zorg en onderwijs en is gewend om met allerlei typen jongeren te werken en aan te sluiten bij de wensen en het tempo van de specifieke leerling, hij kan ook adviseren over alternatieve vormen van dagbesteding. Hij legt contact met het MBO, de overdracht blijft de verantwoordelijkheid van de school.

Het gaat om een individueel traject welke wordt ingevuld op grond van de wensen en behoeften van de leerling. De doorstroomcoach blijft betrokken totdat de leerling gestart is in het MBO, uiterlijk tot 1 oktober. Een doorstroomcoach start in overleg met de school na de kerstvakantie. Na inventarisatie van leerlingen die in aanmerking komen, zoeken we met de leerling uit wat er nodig is om een overstap naar het MBO goed te laten verlopen, zo voorkomen we voortijdig schoolverlaten. De inzet van de doorstroomcoach is aanvullend op de werkzaamheden van de zorgcoördinator en het decanaat.

Doorstroomcoaching is voor:
• leerlingen die niet uit hun studiekeuze komen
• leerlingen die moeite hebben met leren en concentreren
• leerlingen die geen reëel beeld hebben van hun mogelijkheden of waar de omgeving verwachtingen heeft die de leerling moeilijk waar kan maken
• leerlingen die nog niet helder hebben waar hun belemmering zit

Wat kan een doorstroomcoach inzetten?
- Beroeps- en studiekeuzetesten van www.ldc.nl en/of www.noa-online.net;
- Motiveren en inzicht geven in mogelijkheden;
- Vraagbaak voor mentoren, ouders en andere omstanders;
- Voortgang keuzeproces en inschrijving MBO bewaken.

Tot 1 oktober houdt de doorstroomcoach contact met de leerling, zodat de leerling aankomt op het MBO en goed start. Het MBO is bekend met eventuele aandachtspunten en aanpassingen die nodig zijn voor een positieve schoolgang.

Heeft u interesse? Aanmelden kan via school of u kunt telefonisch contact opnemen met Sovee, 033- 470 21 59

Laatste Berichten