Diensten

Aanpak Thuiszitter

Wanneer jongeren tussen de 12 en 23 jaar al langere tijd niet naar school gaan, is er meer aan de hand dan een gebrek aan motivatie.

Aanpak thuiszitter

Wanneer jongeren tussen de 12 en 23 jaar al langere tijd niet naar school gaan, is er meer aan de hand dan een gebrek aan motivatie. Veelal ligt de oorzaak in de psychosociale hoek. Scholen, leerplichtambtenaren/RMC-trajectbegeleiders, GGD-artsen en sociale wijkteams zijn vaak de eersten die deze jongeren spotten, maar kunnen soms niet voldoende betekenen, omdat specifieke expertise ontbreekt en een intensieve aanpak nodig is. Sovee kan dan helpen.

Onze hulp nodig? Bel 033 – 470 21 59

Resultaat

Jongere gaat weer naar school met een leerprogramma op maat en blijft gemotiveerd en door zijn omgeving gestimuleerd om op school te blijven.

Waarom Sovee?

  1. Wij beschikken over specifieke expertise en werken samen met orthopedagogen en psychologen.
  2. Wij hebben een enorm netwerk van korte lijnen en scholen, sociale wijkteams en hulpinstanties. Ook kennen we de schoolcultuur, onderwijsroutes en interne zorgsystemen.
  3. Wij zijn direct inzetbaar.

Onze aanpak

Motivatie, communicatie en snel handelen. Dat zijn onze pijlers bij het aanpakken van thuiszitters. Dat doen we door de jongere intensief te begeleiden naar een leerprogramma op maat.

Grondige motivatie- en omgevingsanalyse

De begeleider van Sovee bezoekt de jongere thuis. In eerste instantie is het doel om een vertrouwensband op te bouwen. Het contact is intensief om zo snel mogelijk de schoolloopbaan, levensloop en sociale omgeving van de jongere in kaart te brengen. Blijkt er sprake van psychische of psychiatrische problematiek, dan motiveren we de jongere tot nader onderzoek.

Doorbreken van communicatiestoringen

Uit ervaring weten we dat het thuiszitten niet alleen veroorzaakt wordt door een gebrek aan motivatie, maar vaak ook door verstoorde relaties en een gebrek aan sociale stimulans. Wij zorgen ervoor dat de jongere (weer) in gesprek komt met ouders en school. Op die manier verstevigen we het contact tussen de jongere en de belangrijkste personen in zijn omgeving, die hem stimuleren en motiveren om naar school te gaan.

Snel terug in de schoolbank

We zorgen ervoor dat de jongere zo snel mogelijk weer onderwijs volgt. Door intensieve begeleiding en aandacht blijft de boog gespannen en voorkomen we dat de jongere vervalt in oude patronen. Dat doen wij met rechte rug en door het belang van de jongere voorop te stellen. Dikwijls slagen we erin dat de jongere binnen twee weken weer naar school gaat. Samen met de jongere en school maken we een passend programma, waarbij de aanwezigheid op school geleidelijk wordt uitgebreid.

Doorverwijzing ambulante jeugdhulp

Verwijzers kunnen, indien zij van mening zijn dat een kind/jongere voor doorverwijzing naar Sovee in aanmerking komt, contact opnemen met Sovee (telefonisch 033-4702159 of per mail info@sovee.nl) en overleggen of het aanbod passend is.

Laatste Berichten