Diensten

Van Droom Naar Daad

Wij hebben de expertise in huis om jongeren deskundig te begeleiden bij dit keuzeproces.

Van droom naar daad

Studie- en beroepskeuze is voor veel jongeren een ingewikkeld proces. Door de veelheid aan mogelijkheden zien zij door de bomen het bos niet meer: welke opleidingen en beroepen passen bij mijn interesses, talenten en competenties? Wij hebben de expertise in huis om jongeren deskundig te begeleiden bij dit keuzeproces.

Onze hulp nodig? Bel 033 – 470 21 59

Resultaat

Jongere is in staat een opleidings- of beroepskeuze te maken die past bij zijn mogelijkheden en talenten.

Waarom Sovee?

  1. Wij beschikken over specifieke expertise in keuzebegeleiding voor jongeren.
  2. Wij weten wat nodig is om een nieuwe opleidings- of beroepskeuze te realiseren.
  3. Wij hebben een uitgebreid netwerk in het onderwijs en met regionale arbeidsmarktpartijen.
  4. Wij zijn direct inzetbaar.

Onze aanpak

Professioneel, talentgericht en daadkrachtig. Dat zijn de pijlers bij onze studie- en beroepskeuzebegeleiding. We bieden een individueel traject en advies op maat, waarbij we gaan voor de beste keuze in de (school)loopbaan van de jongere.

Professioneel

Persoonlijke en professionele coaching is de basis voor een goede studie- en beroepskeuze. We hebben veel ervaring in het coachen van jongeren (met verschillende niveaus en achtergronden) bij het maken van een realistische en duurzame keuze. Hierbij maken wij gebruik van erkende studie- en beroepskeuzetests.

Talentgericht

Elke jongere is uniek. In een persoonlijk traject leert de jongere zijn talenten en mogelijkheden kennen. Na een gedegen analyse van de (school)loopbaan en levensloop onderzoeken we de interessegebieden, competenties, loopbaanwaarden en toekomstdromen van de jongere. De uitkomsten van dit proces koppelen we aan passende opleidings- en beroepsmogelijkheden.

Daadkrachtig

Wij vinden het belangrijk dat de jongere zelf aan het roer staat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn toekomst. We geven hem praktische handvatten en concrete opdrachten om zijn keuze te realiseren. Sovee heeft veel actuele kennis van opleidingsroutes, toelatingseisen, leerwerktrajecten, studiefinanciering en relevante wet- en regelgeving.

Doorverwijzing ambulante jeugdhulp

Verwijzers kunnen, indien zij van mening zijn dat een kind/jongere voor doorverwijzing naar Sovee in aanmerking komt, contact opnemen met Sovee (telefonisch 033-4702159 of per mail info@sovee.nl)en overleggen of het aanbod passend is.


Laatste Berichten