Diensten

Samen Opvoeden

Veel ouders hebben opvoedvragen of zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Soms kunnen zij dan wat extra ondersteuning gebruiken. Dan is er Samen Opvoeden!

Samen Opvoeden

Samen Opvoeden is een kortdurend preventief aanbod van maximaal 12 uur voor
Amersfoortse gezinnen. Samen opvoeden is zowel voor nieuwkomers en vluchtelingen als
voor autochtone gezinnen uitermate geschikt. Gezinnen met opvoedvragen en een beperkt
netwerk kunnen zich middels deze ondersteuning sterker gaan voelen in de rol van opvoeder.

Onze aanpak

De insteek is laagdrempelig en richt zich op het versterken van ouders in de rol van opvoeder.
Er wordt gebruik gemaakt van tips en adviezen en is er ook op gericht om het (sociale)
netwerk van gezinnen te vergroten. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en eigen kracht
vergroot. Sommige gezinnen kunnen soms in vier gesprekken zelfstandig verder terwijl
andere gezinnen de volle twaalf uur goed kunnen gebruiken.
Sovee werkt nauw samen met andere organisaties zoals scholen, peuterspeelzalen, GGD,
wijkteams, Indebuurt033 en andere wijkgerichte buurtinitiatieven.
Door de inzet kunnen vragen en/of problemen vroegtijdig worden opgelost of doorverwezen
om erger te voorkomen.

Aanmelding

Bij vragen kunt u contact opnemen door te bellen naar 033-4702159 of te mailen naar
info@sovee.nl
U kunt zichzelf als ouder aanmelden of worden doorverwezen door bijvoorbeeld de
jeugdverpleegkundige, school of andere organisaties.

Laatste Berichten