Diensten

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Naast opvoedcursussen en bijeenkomsten biedt Sovee ook een opvoedcursus gericht op taal aan. Deze cursus is speciaal voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende goed beheersen en het Nederlandse schoolsysteemonvoldoende kennen.

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Naast opvoedcursussen en bijeenkomsten biedt Sovee ook een opvoedcursus gericht op taal aan. Deze cursus is speciaal voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende goed beheersen en het Nederlandse schoolsysteemonvoldoende kennen.
In deze cursus gaan ouders aan de slag met het leren lezen van bijvoorbeeld de nieuwsbrief, het voorbereiden van het 10-minutengesprek,het leren kennen van de schoolregels, etc. Daarnaast leren ouders de rol van de leerkracht, de Intern Begeleider en de directeur kennen.

Scholen slaan hiermee twee vliegen in een klap; ouders werken aan hun taalvaardigheid en de verbinding tussen school, ouders en kind wordt versterkt.

Taal en Ouderbetrokkenheid is ontwikkeld door Sovee. Samen met de school wordt besproken welke onderwerpen aan bod moeten komen. Deze cursus wordt verzorgd door twee professionals van Sovee.

Doelstellingen zijn:
· Verbeteren van de taalvaardigheid van ouders
· Vergroten van ouderbetrokkenheid
· Versterken onderlinge relatie ouder, kind en school

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op door te mailen naar info@sovee.nl

Laatste Berichten